KoulutusOnline | Tulorekisteri: Tietojen ilmoittaminen
Takaisin kurssilistaukseen

Tulorekisteri: Tietojen ilmoittaminen

Talous
Sari Wulff

Koulutuksen sisältö

Videollaydään läpi tulorekisterin ilmoittamismenettely. Kattava koulutus siitä mitä tietoja palkkatietoilmoituksella annetaan tulorekisteriin. Kurssilla käsitellään myös työnantajan erillisilmoituksen antamista.

Kouluttajat

Sari Wulff

Kesto

54 min 5 s

Lisää kategoriassa Talous

Arvonlisäveron perusteet
Tiina Ruohola
Laskumerkintävaatimukset ALV:ssa
Tiina Ruohola
ALV kulujen edelleenveloitus ja liitännäiset palvelut
Tässä koulutuksessa käsitellään yhtä arvonlisäverotuksen kestoaiheista: liittymisperiaatetta ja edelleenlaskutuksen arvonlisäverotusta.…
Tiina Ruohola
Tunnusluvut ja niiden tulkinta
Tässä koulutuksessa opit talouden tunnuslukuja ja niiden tulkintaa. Talousinformaation tulkinnan…
Timo Toivanen
Tuloslaskelman ja taseen ymmärrys
Koulutuksessa opit mitä tuloslaskelmasta ja taseesta tulee ymmärtää, jotta voi…
Timo Toivanen
Talouden analysoinnin ja tulkinnan syventäminen
Tässä koulutuksessa syvennytään tyypillisimpiin haasteisiin, joita talousinformaation tulkinnassa ja analysoinnissa…
Timo Toivanen
Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen arvonlisäverotus
Tässä koulutuksessa opit mitkä ovat verottoman terveydenhuoltopalvelun myynnin edellytykset miten…
Tiina Ruohola
Työmatkojen verotus 2022
Videolla käsitellään työmatkoihin liittyviä käsitteitä ja näiden merkitystä verotuksessa –…
Tomi Peltomäki
Ajankohtaista ennakkoperinnästä 2022
Tässä koulutuksessa opit viimeaikaisista sekä vuonna 2022 voimaan tulevista ennakkoperintää…
Tomi Peltomäki
Tulorekisteri: Palkkojen ilmoittaminen 2022
Videolla käydään käydään läpi palkkatietoilmoituksen muutokset vuodelle 2022 sekä uudet palkkatietoilmoituksen…
Sari Wulff
Ennakkopidätyksen toimittaminen ja työnantajan sairausvakuutusmaksu 2022
Videolla käsitellään, mitä tulee ottaa huomioon, kun työnantaja täyttää vuoden 2022 velvollisuuksiaan…
Tomi Peltomäki
Tulorekisteri: Tietojen ilmoittaminen
Videolla käydään läpi tulorekisterin ilmoittamismenettely. Kattava koulutus siitä mitä tietoja…
Sari Wulff
Ulkomaisen työntekijän verotus Suomessa 2022
Videolla käydään läpi ulkomaalaisen työntekijän verotus Suomessa 2022. Verovelvollisuus, henkilötunnuksen…
Sari Wulff
Tekoälyn soveltaminen taloushallinnossa osa 2
Tekoälyn soveltaminen taloushallinnossa -kurssi sisältää osat 1 ja 2 ja…
Janne Fredman
Analytiikan hyödyntäminen yrityksissä
Tässä koulutuksessa pääset tutustumaan miten analytiikkaa voidaan hyödyntää yrityksissä ja…
Antti Heino, Jussi Varjus
Laadukas talouden suunnittelu
Kurssilla käydään läpi laadukkaan talouden suunnitteluprosessi. Lähdetään liikkelle tarpeen määrittelystä…
Timo Toivanen
Tekoälyn soveltaminen taloushallinnossa osa 1
Tekoälyn soveltaminen taloushallinnossa -kurssi sisältää osat 1 ja 2 ja…
Janne Fredman
Palkkojen kirjaus
Kurssilla käydään läpi palkkojen kirjauksen perusteet.
Teija Kerbs
Osakas työntekijänä
Kurssilla käydään läpi tilannetta, jossa osakas on myös yrityksen työntekijä.
Vesa Korpela
Henkilökunnan koulutus ja verotus
Kurssilla käydään läpi henkilökunnan koulutusta verotuksen kannalta.
Vesa Korpela
Osakkaan ja yhtiön väliset sopimukset verotuksen kannalta
Kurssilla käydään läpi osakkaan ja yhtiön välisiä sopimuksia verotuksen kannalta.
Vesa Korpela
Yrityksen oman pääoman ja liiketoiminnan arvonmääritys
Kurssilla käydään läpi eri arvonmääritysmenetelmiä kuten substanssiarvo ja tuottoarvo. Mikä…
Toivo Koski
Liitetiedot
Kurssilla käydään läpi tilinpäätöksessä ilmoitettavat liitetiedot.
Teija Kerbs
Matkalaskujen käsittely
Kurssilla käydään läpi  mitä tietoja matkalaskussa tulee olla sekä mitä…
Teija Kerbs