KoulutusOnline | Saavutettavuusseloste Siirry sisältöön

Saavutettavuusseloste: kauppakamari.koulutusonline.fi-sivusto

Tämä saavutettavuusseloste koskee kauppakamari.koulutusonline.fi-sivustoa. Huom. seloste ei koske sisäänkirjautuneiden käyttäjien näkymää.

Tavoitteenamme on tarjota digitaalisia palveluita, jotka ovat saavutettavia kaikille käyttäjille. Tässä saavutettavuusselosteessa kerromme, millaisia puutteita palvelun saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta sekä kehittämisehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 29.05.2024. 

Kuvaus sivuston saavutettavuudesta perustuu Helsingin seudun kauppakamarin ja ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation arvioon.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset suurelta osin.

Ei saavutettava sisältö

Saavutettavuuspuutteet ovat ryhmitelty seuraavien kokonaisuuksien alle:

Havaittava

Tekstivastineissa on paikoittain puutteita

Kuvilta puuttuu tekstivastineita tai niille tulisi lisätä tyhjä tekstivastine. (1.1.1)

Haun tulokset eivät välity haun yhteydessä

Haun tulokset eivät välity suoraan apuvälinekäyttäjälle. (1.3.1)

Syötekenttien tarkoituksen kuvaamisessa on puutteita

Syötekenttiä ei ole tunnistettu sopivilla autocomplete-attribuutteilla. (1.3.5)

Kaikki linkit eivät erotu ympäröivästä sisällöstä

Osa linkeistä on erotettu muusta sisällöstä ainoastaan väriä käyttämällä (1.4.1)

Sisältö vaatii kahdensuuntaista vierittämistä

Sivuston sisältö vaati kahdensuuntaista vierittämistä, kun näyttöä kavennetaan 320 CSS-pikseliä leveäksi. (1.4.10)

Hallittava

Osa elementeistä ei ole hallittavissa näppäimistöllä

Osa elementeistä ei ole hallittavissa näppäimistöllä, sillä ne eivät saa näppäimistökohdistusta. (2.1.1)

Osa interaktiivisista elementeistä saa kohdistuksen kahdesti

Osa palvelun interaktiivisista elementeistä saa kohdistuksen kahdesti. (2.4.3)

Evästevalikko ei saa aina ensimmäisenä kohdistusta

Evästevalikko ei mahdollisesti saa kaikilla yleisillä ruudunlukijateknologioilla ensimmäisenä kohdistusta. (2.4.3)

Joidenkin linkkien tarkoitus voi olla epäselvä käyttäjälle

Palvelun etusivulle vievän linkin linkkiteksti ei kuvaa linkin tarkoitusta. (2.4.4)

Kahdella lomakekentällä on sama nimilappu

Lomakkeen yhteydessä kahdella kentällä on sama nimilappu. (2.4.6)

Evästevalikko saa näkymättömiä näppäimistökohdistuksia mobiililaitteilla

Mobiililaitteilla evästevalikon vaihtoehdot eivät saa näkyvää näppäimistökohdistusta. (2.4.7)

Ymmärrettävä

Palvelun kielen ilmoittamisessa on puutteita

Palvelun kieliattribuutiksi on merkitty englanti. (3.1.1)

Lomakekenttien virheiden välittämisessä on puutteita

Virheilmoitukset eivät välity aina apuvälinekäyttäjille. Titteliin liittyvä virhe annetaan englanniksi. (3.3.1)

Toimintavarma

Yksittäisten elementtien saavutettavissa nimissä on puutteita

Yksittäisiltä elementeiltä puuttuu saavutettava nimi, tai elementin saavutettava nimi on englanniksi. (4.1.2)

Lomakkeen lähetyksen ilmoittamisessa on puutteita

Tieto lomakkeen lähetyksestä ei suoraan välity apuvälinekäyttäjälle. (4.1.3)

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Voit antaa meille saavutettavuuspalautetta tai pyytää ei-saavutettavaa aineistoa saavutettavassa muodossa sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi. Kerro viestissäsi mistä sivusta on kyse ja kuvaile ongelma mahdollisimman tarkasti.

Saavutettavuusseloste: KoulutusOnlinen sisäänkirjautuneiden näkymä

Tämä saavutettavuusseloste koskee KoulutusOnlinen sisäänkirjautuneiden näkymää. Seloste on laadittu 19.1.2023.

Sivusto täyttää osittain A-tason ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Sivuston sisällössä on saavutettavuuspuutteita seuraavilta osin:

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A): Osista kuvia puuttuu tekstivastine. Videoilla ei ole tekstivastinetta.

1.2.2 Tekstitys (tallennettu) (A): osista videosisältöjä puuttuu tekstitykset.

1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu) (A): Kuvailutulkkausta ja/tai aikasidonnaista mediavastinetta ei löydy videosisällöistä.

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti (AA): Videoiden kontrasti voi olla puutteellinen.

1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat (AA): Osasta kuvia puuttuu tekstikuvaus (ns. alt-attribuutti).

Sivuston koodissa on saavutettavuuspuutteita seuraavilta osin:

1.3.1 Informaatio ja suhteet (A): Päänavigaation rakenteessa on rakenne ongelma, joka voi ilmetä epäselkeytenä ruudunlukijalla.
1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (AA): H5P-sovelluksen tekstikappaleiden tekstiä ei voi suurentaa.
2.1.1 Näppäimistö (A): Data preference -modaalin hallinta ei onnistu. Kurssiformaatti: Tiilet (käytössä sertifikaattikoulutuksissa).
2.1.2 Ei näppäimistöansaa (A): Tiilet-formaatin näppäimistön kohdistus ei siirry muihin elementteihin. Käyttäjä jää ansaan kurssin osioihin.
2.4.1 Ohita lohkot (A): Navigointi: h1, h2, h3 ja h4 -elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä (ns. nesting) tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi.
2.4.3 Kohdistusjärjestys (A): Sivuston vasen navigaatio on liian myöhäisessä vaiheessa valintajärjestyksessä. Ohita-ankkurilinkin sijainti ei ole ymmärrettävä eikä samassa järjestyksessä kohdistusjärjestyksen kanssa.
2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (A): Verkkopalvelussa on useammassa paikassa painikkeita, jotka toimivat linkkeinä. Teknisesti ne ovat oikeaoppisesti lomake-elementtien lähetys-painikkeita, mutta tyhjän lomakkeen lähettäminen pelkästään osoitteen vaihtamiseksi ei ole tarkoituksenmukaista. Kurssikategorian otsikosta on tehty klikattava skriptillä ja näppäimistö kohdistuu siihen erikseen. Ero otsikon ja linkin kohdistuksen välillä on kuitenkin epäselvä. Ulkoisia linkkejä ei ole nimetty tai indikoitu (link out -ikoni puuttuu).
3.3.2 Nimilaput tai ohjeet (A): Osasta syöttökenttiä puuttuu nimike (ns. label-tieto).
4.1.2 Nimi, rooli, arvo (A): Interaktiiviset elementit & saavutettavat nimet ovat puutteellisia osassa järjestelmää. Tiedostonvalitsin-modaalin painike ”valitse tiedosto” saavutettava nimi on liite eikä tarkka reaalimaailman nimi. Tämä voi aiheuttaa vaikeuksia ääniohjausta käyttäville.