KoulutusOnline | Avainasiakkuuksien suunnitelmallinen hoito ja kehittäminen
Takaisin kurssilistaukseen

Avainasiakkuuksien suunnitelmallinen hoito ja kehittäminen

Myynti, markkinointi ja viestintä
Mikko Mäntyneva

Koulutuksen sisältö

Tässä koulutuksessa opit

  • asiakkuuksien hoidon ja kehittämisen vastuista
  • asiakastiedon ja asiakkuuksien johtamisesta
  • yrityksen tavoitteiden vaikutuksesta avainasiakkuuksien tavoitteisiin.

Yrityksen avainasiakkuudet tuovat merkittävän osan sen liikevaihdosta. Kasvattaakseen liikevaihtoaan merkittävästi yrityksen on kyettävä hoitamaan ja kehittämään avainasiakkuuksiaan.

Koulutuksessa saat ohjeita avainasiakkuuksien systemaattiseen
johtamiseen ja kehittämiseen. Systemaattisuuden lisääminen avainasiakkuuksien johtamisessa parantaa liiketoiminnan ennustettavuutta, kasvua ja kannattavuutta.

Kouluttajat

Mikko Mäntyneva

Lisää kategoriassa Myynti, markkinointi ja viestintä

Ratkaisumyynti
Tässä koulutuksessa opit mitä todellinen ratkaisuliiketoiminta on. Minkälaista liiketoiminnan anatomiaa…
Petri Parvinen
Yhteisömyynti
Tässä koulutuksessa opit miten muodostetaan asiakasyhteisöjä ja miten niiden voimaa…
Petri Parvinen
Suosittelumyynti
Tässä koulutuksessa opit miten tehdään asiakkaista toimivan myyntokoneiston osa. Miten…
Petri Parvinen
After sales, lisämyynti ja ristimyynti
Tässä koulutuksessa opit milloin after sales toimenpiteet, lisämyynti tai ristiinmyynti…
Petri Parvinen
Arvon myyminen
Tässä koulutuksessa opit arvon myynnin hyötyjä ja milloin arvon myynti…
Petri Parvinen
Etäaikakauden monikanavamyynti
Tässä koulutuksessa opit miten etäaikakauteen siirtyminen on vaikuttanut myyntiin, usein…
Petri Parvinen
Innovaatiomyynti
Tässä koulutuksessa opit mitä on innovaatiomyynti ja missä tilanteissa sitä…
Petri Parvinen
Investoinnit myyntiin
Tässä koulutuksessa opit miten myyntiin ja markkinointiin tehtyjä investointeja voi…
Petri Parvinen
Myynti eri liiketoimintamalleissa
Tässä koulutuksessa opit eri liiketoimintamalleihin sopivia myyntitapoja. Vertaillaan projektimyyntiä, tuotemyyntiä,…
Petri Parvinen
Manipuloinnin vaarat myynnissä
Tässä koulutuksessa opit mikä ero on vaikuttamisella ja manipuloinnilla. Minkälaisia…
Petri Parvinen
Myyntihenkisyys
Tässä koulutuksessa opit mikä tekee henkilöstä tai organisaatiosta myyntihenkisen ja…
Petri Parvinen
Myyntikulttuuri
Tässä koulutuksessa opit miten luodaan hyvä myyntikulttuuri.
Petri Parvinen
Myyntitavoitteet ja myynnin mittarointi
Tässä koulutuksessa opit myyntitavoitteiden asetannasta sekä mittaroinnista. Onnistumisella tai epäonnistumisella…
Petri Parvinen
Opetuksellinen myynti
Kurssilla opit mitä on opetuksellinen myynti tai opetusmyynti. Millaisia hyötyjä…
Petri Parvinen
Osallistaminen
Tässä koulutuksessa opit mitä hyötyjä on asiakkaan osallistamisesta. Mitkä myyntityöllä…
Petri Parvinen
Kontaktointi
Tässä koulutuksessa opit miten tehdään hyvää kontaktointia ja miten varmistetaan…
Petri Parvinen
Neuvottelut
Tässä koulutuksessa opit miten pidetään huolta, että myyntiprosessi hoidetaan loppuun…
Petri Parvinen
Tarjoukset
Tässä koulutuksessa opit miten kirjoitetaan hyvä tarjous ja miten vaikutetaan…
Petri Parvinen
Myyjän palaute ja kehittyminen
Tässä koulutuksessa opit miten palautteen avulla voidaan tukea myyjän kehittymistä.
Petri Parvinen
Henkilöbrändi myyntityössä
Vahva henkilöbrändi vie eteenpäin. Kurssilla käydään läpi erilaisia keinoja, joiden…
Petri Parvinen
Myyntityön laatu
Kurssilla käydään läpi myyjän ja ostajan näkökulmasta, mitä on laadukas…
Petri Parvinen
Vuorovaikutuspsykologia
Tässä koulutuksessa opit minkälaiset vuorovaikutuspsykologiset mekanismit auttavat onnistumaan myyntityössä erilaisia…
Petri Parvinen
Myyntitiimin muodostaminen
Tässä koulutuksessa opit mitä tutkimuksen perusteella tiedetään hyvästä myyntitiimistä, minkälaisia osa-alueita sen…
Petri Parvinen
Luottamusmyynti
Tässä koulutuksessa opit miksi luottamus on tärkeää, miten herätät luottamusta asiakaskontaktissa ja miten…
Petri Parvinen