KoulutusOnline | Tutustu koulutuksiin

Aloita oppimismatkasi tänään ja ole askelen edellä huomenna.

KoulutusOnlinella varmistat osaamisesi

Paras tapa kehittää osaamista ja pysyä mukana työelämän muutoksissa on jatkuva oppiminen. KoulutusOnlinella varmistat, että sinulla on aina ajankohtaisimmat tiedot ja taidot käytössäsi urasi eri vaiheissa. Tutustu verkkokoulutuksiin ja aloita matka kohti jatkuvaa oppimista ja kehitystä!

Työsuhde ja HR
Yrityskauppa
Kurssilla käsitellään yrityskaupan toteuttamismuotoja ja sitä, mikä merkitys toteuttamisella on…
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Liikkeen luovutuksen seuraamukset henkilöstöön liittyen
Kurssilla saat tietoa siitä, mitä seuraamuksia liikkeen luovutuksella on henkilöstöön…
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Työelämän tietosuojalaki
Kurssilla käsitellään työelämän tietosuojasta annettua lakia.
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Työnantajan velvollisuudet ulkomaalaisen työntekijän työsuhteessa
Kurssilla käsitellään työnantajan velvollisuuksia ulkomaalaisen työntekijän työsuhteen aikana sekä sen…
Joanna Ahokanto
Työsuhde ja HR
Opinto- ja vuorotteluvapaa ja muut poissaolot
Koulutuksessa käydään läpi työntekijän opintovapaaoikeus ja vuorotteluvapaasta sopiminen, sekä lyhyesti…
Reetta Riihimäki
Työsuhde ja HR
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu
Kurssilla perehdytään yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa säädettyihin syrjinnän kieltoihin, sekä työsopimuslaissa…
Reetta Riihimäki
Työsuhde ja HR
Määräaikaisen työsopimuksen päättäminen
Koulutuksessa käydään läpi määräaikaisen työsopimuksen päättymistavat ja päättämismenettely.
Kirsi Parnila
Työsuhde ja HR
Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen
Määräaikainen sopimus voidaan tehdä vain perustellusta syystä. Kurssilla käydään läpi…
Kirsi Parnila
Työsuhde ja HR
Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät
Kurssilla käydään läpi 1.4.2019 voimaan tulleen vuosilomalain pykälä 7 a…
Kirsi Parnila
Työsuhde ja HR
Vuosiloman ansainta ja pituuden määräytyminen
Kurssilla käydään läpi mm. loman ansaintasäännöt sekä loman ansainta erilaisten…
Kirsi Parnila
Työsuhde ja HR
Vuosiloman antaminen
Kurssilla käydään läpi loman antamiseen liittyvät säännöt sekä lomien jakamisesta…
Kirsi Parnila
Työsuhde ja HR
Vuosilomapalkka ja -korvaus
Kurssilla käydään läpi kaikki lomapalkan ja -korvauksen maksamiseen liittyvät periaatteet…
Kirsi Parnila
Työsuhde ja HR
Palkanmaksu työsuhteen päättyessä
Koulutuksessa perehdytään siihen, mitä palkanlaskennassa pitää muistaa työsuhteen päättyessä. Aiheina…
Kati Mattinen
Työsuhde ja HR
Työaikaa vai ei?
Työajan ja vapaa-ajan rajanveto vaikuttaa muun muassa ylityön määräytymiseen. Vaikka…
Alexa Kavasto
Työsuhde ja HR
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Koulutuksessa tutustutaan tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman taustalla oleviin velvoitteisiin ja siihen,…
Kati Mattinen
Työsuhde ja HR
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
Kurssilla käydään läpi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman eri osa-alueet sekä niiden…
Kati Mattinen
Työsuhde ja HR
Nollatyösopimukset
Koulutuksessa käydään läpi nollatyösopimuksiin liittyviä lakimuutoksia, jotka tulivat voimaan 1.6.2018.
Alexa Kavasto