KoulutusOnline | Tutustu koulutuksiin

Verkkokoulutuksilla kehität osaamistasi pitkälle tulevaisuuteen

KoulutusOnlinella oppiminen on helppoa

Paras tapa kehittää omaa osaamistaan on jatkuva oppiminen. ​Tutustu KoulutusOnlinen monipuoliseen ja päivittyvään verkkokoulutustarjontaan ja pysy mukana työelämän muutoksissa.

Työsuhde ja HR
Vuosiloman ansainta ja pituuden määräytyminen
Kurssilla käydään läpi mm. loman ansaintasäännöt sekä loman ansainta erilaisten…
Kirsi Parnila
Työsuhde ja HR
Vuosiloman antaminen
Kurssilla käydään läpi loman antamiseen liittyvät säännöt sekä lomien jakamisesta…
Kirsi Parnila
Työsuhde ja HR
Vuosilomapalkka ja -korvaus
Kurssilla käydään läpi kaikki lomapalkan ja -korvauksen maksamiseen liittyvät periaatteet…
Kirsi Parnila
Työsuhde ja HR
Opinto- ja vuorotteluvapaa ja muut poissaolot
Koulutuksessa käydään läpi työntekijän opintovapaaoikeus ja vuorotteluvapaasta sopiminen, sekä lyhyesti…
Reetta Riihimäki
Työsuhde ja HR
Koeaikapurku
Kurssilla käydään läpi koeaikapurun perusteet. Kuulet, mitkä syyt katsotaan hyväksyttäviksi…
Kirsi Parnila
Työsuhde ja HR
Koeajasta sopiminen
Kurssilla käydään läpi koeajasta sopiminen, koeajan pituuden määräytyminen sekä koeajan…
Kirsi Parnila
Työsuhde ja HR
Nollatyösopimukset
Koulutuksessa käydään läpi nollatyösopimuksiin liittyviä lakimuutoksia, jotka tulivat voimaan 1.6.2018.
Alexa Kavasto
Työsuhde ja HR
Palkanmaksu työsuhteen päättyessä
Koulutuksessa perehdytään siihen, mitä palkanlaskennassa pitää muistaa työsuhteen päättyessä. Aiheina…
Kati Mattinen
Työsuhde ja HR
Sairauspoissaolot (päivittyy lokakuussa)
Koulutuksessa perehdytään muun muassa siihen, millä edellytyksillä työnantajalla on sairausajan…
Kati Mattinen
Työsuhde ja HR
Työaikaa vai ei?
Työajan ja vapaa-ajan rajanveto vaikuttaa muun muassa ylityön määräytymiseen. Vaikka…
Alexa Kavasto
Työsuhde ja HR
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Koulutuksessa tutustutaan tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman taustalla oleviin velvoitteisiin ja siihen,…
Kati Mattinen
Työsuhde ja HR
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
Kurssilla käydään läpi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman eri osa-alueet sekä niiden…
Kati Mattinen