KoulutusOnline | Tutustu koulutuksiin

Verkkokoulutuksilla kehität osaamistasi pitkälle tulevaisuuteen

KoulutusOnlinella oppiminen on helppoa

Paras tapa kehittää omaa osaamistaan on jatkuva oppiminen. ​Tutustu KoulutusOnlinen monipuoliseen ja päivittyvään verkkokoulutustarjontaan ja pysy mukana työelämän muutoksissa.

Työsuhde ja HR
Palkanmaksun perusteet
Koulutuksessa opetellaan palkan maksamisen perusteita muun muassa työlainsäädännön kannalta. Koulutuksessa…
Kati Mattinen
Työsuhde ja HR
Työaika-asioiden perusteet
Koulutuksessa käydään läpi työaika-asioiden perusasioita kuten sitä, mikä on työaikaa,…
Kati Mattinen
Työsuhde ja HR
Uusi työaikalaki
Työaikalaki 1.1.2020 tausta sekä merkittävimmät muutokset.
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Säännöllisen työajan järjestäminen
Mikä on yleistyöaika, entä työajan enimmäismäärä? Koulutuksessa käydään läpi myös…
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Työvuoroluettelo
Miten työvuoroluettelo laaditaan?
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Ulkomaalaisen työntekijän etätyö
Kurssilla käsitellään verotuksellisia ja sosiaaliturvakysymyksiä ulkomaalaisen työntekijän etätyössä ja keskitytään…
Joanna Ahokanto
Työsuhde ja HR
Varoitus
Kurssilla käsitellään, milloin varoitus on annettava, mikä on varoituksen merkitys…
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Yrityskauppa
Kurssilla käsitellään yrityskaupan toteuttamismuotoja ja sitä, mikä merkitys toteuttamisella on…
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Työaikalain pakottavuus
Kurssilla Mika Lahtinen käy läpi työaikalain pakottavuutta.
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Työaikalaki 872/2019 soveltamisala
Kurssilla perehdytään siihen keneen nykyistä Työakalakia sovelletaan ja ketkä jäävät…
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Työajaksi luettava aika
Kurssilla perehdytään siihen mikä on työaikaa ja mikä ei.
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Työaikajoustot
Koulutuksessa käydään läpi joustotyöaika, liukuva työaika sekä työaikapankin käyttö.
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Liikkeen luovutuksen seuraamukset henkilöstöön liittyen
Kurssilla saat tietoa siitä, mitä seuraamuksia liikkeen luovutuksella on henkilöstöön…
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Työelämän tietosuojalaki
Kurssilla käsitellään työelämän tietosuojasta annettua lakia.
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Työnantajan velvollisuudet ulkomaalaisen työntekijän työsuhteessa
Kurssilla käsitellään työnantajan velvollisuuksia ulkomaalaisen työntekijän työsuhteen aikana sekä sen…
Joanna Ahokanto
Työsuhde ja HR
Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
Kurssilla käsitellään työsuhteen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia liittyen työsuhteen ehtoihin…
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Työsopimuksen tekeminen ja varautuminen muutoksiin
Kurssilla käsitellään sitä, milloin kysymyksessä on työsopimus ja miten työsopimus…
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Työsuhteen ehdot
Kurssilla käsitellään sitä, miten työsuhteen ehdot määräytyvät ja mistä työsuhteen…
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Työsuhteen päättäminen henkilökohtaisilla syillä
Kurssilla käsitellään henkilökohtaisilla perusteilla tapahtuvaa työsuhteen irtisanomista ja purkamista.
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Työsuhteen päättämisestä sopiminen
Kurssilla käsitellään mm. sitä, missä tilanteissa sovitaan työsuhteen päättymisestä, mistä…
Mika Lahtinen
Työsuhde ja HR
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu
Kurssilla perehdytään yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa säädettyihin syrjinnän kieltoihin, sekä työsopimuslaissa…
Reetta Riihimäki
Työsuhde ja HR
Määräaikaisen työsopimuksen päättäminen
Koulutuksessa käydään läpi määräaikaisen työsopimuksen päättymistavat ja päättämismenettely.
Kirsi Parnila
Työsuhde ja HR
Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen
Määräaikainen sopimus voidaan tehdä vain perustellusta syystä. Kurssilla käydään läpi…
Kirsi Parnila
Työsuhde ja HR
Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät
Kurssilla käydään läpi 1.4.2019 voimaan tulleen vuosilomalain pykälä 7 a…
Kirsi Parnila