KoulutusOnline | Tutustu koulutuksiin

Verkkokoulutuksilla kehität osaamistasi pitkälle tulevaisuuteen

KoulutusOnlinella oppiminen on helppoa

Paras tapa kehittää omaa osaamistaan on jatkuva oppiminen. ​Tutustu KoulutusOnlinen monipuoliseen ja päivittyvään verkkokoulutustarjontaan ja pysy mukana työelämän muutoksissa.

Talous
Tilinpäätös 1
Kurssilla käydään läpi yleiset tilinpäätösperiaatteet ja KILAn ohjeet, jotka koskevat…
Teija Kerbs
Talous
Tilinpäätös 2
Kurssilla käydään läpi tilinpäätöstyöskentelyä käytännössä.
Teija Kerbs
Talous
Toimintakertomus
Kurssilla käydään läpi mitä toimintakertomukseen kuuluu kirjanpitolain mukaan.
Teija Kerbs
Talous
Tuloslaskelma
Kurssilla perehdytään tuloslaskelman rakenteeseen ja siihen missä kohdassa eri erät…
Teija Kerbs
Talous
Tuloverotus eri yritysmuodoissa
Kurssilla käsitellään osakeyhtiön, henkilöyhtiön ja elinkeinonharjoittajan tuloverotusta. Sitä miten henkilöyhtiön…
Jukka Koivumäki
Talous
Yhtiömuodon muutos osakeyhtiöksi taloushallinnossa
Kurssilla käsitellään yhtiömuodon muutosta osakeyhtiöksi. Käymme läpi yhtiöoikeudelliset, kirjanpidolliset ja…
Jukka Koivumäki
Talous
Liitetiedot
Kurssilla käydään läpi tilinpäätöksessä ilmoitettavat liitetiedot.
Teija Kerbs
Talous
Matkalaskujen käsittely
Kurssilla käydään läpi  mitä tietoja matkalaskussa tulee olla sekä mitä…
Teija Kerbs
Talous
Myyntireskontra
Kurssilla käsitellään muun muassa laskumerkintöjä, kulujen edelleen veloitusta ja luottotappioita.
Teija Kerbs
Talous
Osingonjaon verotus
Kurssilla käsitellään lyhyesti osingonjaon yhtiöoikeudellista sääntelyä. Pääpaino on listaamattoman yhtiön…
Jukka Koivumäki
Talous
Ostoreskontra
Kurssilla käsitellään kirjanpitolain sekä arvonlisäverolain tositevaatimuksia, kirjausajankohtaa sekä tositteen säilytysaikaa.
Teija Kerbs
Talous
Ostovähennykset arvonlisäverotuksessa
Kurssilla käsitellään ALV:n vähennysoikeutta, vähennysoikeuden edellytyksiä sekä vähennysoikeuden rajoituksia. Henkilökuntakuluja…
Jukka Koivumäki
Talous
Taloudellisten riskien hallinta
Kurssilla opitaan taloudellisten riskien kuten liikeriskien, rahoitusriskien ja likviditeettiriskien hallintaa.…
Toivo Koski
Talous
Jaksotukset
Kurssilla käsitellään mm. poistojen, korkojen, avustusten ja palkkoihin liittyvien erien…
Teija Kerbs
Talous
Kirjanpidon perusteet
Kurssilla käydään läpi mitä lakeja ja asetuksia sekä ohjeita tulee…
Teija Kerbs
Talous
Kirjanpidossa huomioitavat tuloverosäännökset
Kurssilla käsitellään kirjanpidon ja tuloverotuksen välisiä ristiriitoja. Mitkä kirjanpidon tuloista…
Jukka Koivumäki
Talous
Liikkeenjohdon päätökset ja niihin liittyvät investointilaskelmat ja työkalut
Kurssilla käsitellään esimiehille ja asiantuntijoille tärkeitä investointilaskelmia ja tehdään myös…
Toivo Koski
Talous
Kehittämismenojen aktivointi ja dokumentointi
Kurssilla tutustutaan kehittämismenojen aktivointiin, edellytyksiin ja millaisia dokumentteja niistä pitää…
Juuli Ahosola
Talous
Käyttöomaisuuskirjanpito
Kurssilla käydään läpi käyttöomaisuuskirjanpidon perusteet ja käsitteet, sekä poistot ja…
Juuli Ahosola
Talous
Lomautus palkanlaskennassa
Koulutuksessa käsitellään lomautusta palkkahallinnon näkökulmasta eli miten palkan maksuun vaikuttavat…
Kirsi Parnila