KoulutusOnline | Saavutettavuusseloste ja tietoa KoulutusOnline.fi-palvelun saavutettavuudesta

Saavutettavuusseloste ja tietoa KoulutusOnline.fi-palvelun saavutettavuudesta

Tältä sivulta löydät yleistä tietoa Helsingin seudun kauppakamarin tuottaman KoulutusOnline-palvelun saavutettavuudesta sekä palvelun saavutettavuusselosteen.

Saavutettavuus KoulutusOnlinen kehitystyössä

Tavoitteenamme on palvella kaikkia KoulutusOnlinen käyttäjiä yhdenvertaisesti, riippumatta käyttäjän erityistarpeista tai laitteesta. Siksi saavutettavuuden huomioiminen KoulutusOnlinen kehitystyössä on meille ensisijaisen tärkeää.

Vaikka laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ei koske Helsingin seudun kauppakamarin digitaalisia palveluja, kiinnitämme saavutettavuuteen huomiota jatkuvasti tarkkailemalla ja kehittämällä KoulutusOnlinea.

Kehitystyö saavutettavuuden osalta on Helsingin seudun kauppakamarissa vielä aluillaan, minkä vuoksi saavutettavuudessa on puutteita. Etenemme saavutettavuustyössä vaiheittain. Myös saavutettavuuden ylläpito vaatii erityistä panostusta, jonka eteen teemme jatkuvasti töitä sekä sisällön että tekniikan osalta.

Miten KoulutusOnlinen saavutettavuutta on arvioitu?

KoulutusOnlinen saavutettavuuden on arvioinut Helsingin seudun kauppakamari yhteistyössä Mediamaisteri Oy:n kanssa, joka toimii asiantuntijana ja kumppaninamme KoulutusOnlinen saavutettavuuden kehittämisessä.

KoulutusOnlinen saavutettavuusseloste 

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://koulutusonline.fi. Seloste on laadittu 19.1.2023.

Sivusto täyttää osittain A-tason ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Sivuston sisällössä on saavutettavuuspuutteita seuraavilta osin:

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A): Osista kuvia puuttuu tekstivastine. Videoilla ei ole tekstivastinetta.

1.2.2 Tekstitys (tallennettu) (A): osista videosisältöjä puuttuu tekstitykset.

1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu) (A): Kuvailutulkkausta ja/tai aikasidonnaista mediavastinetta ei löydy videosisällöistä.

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti (AA): Videoiden kontrasti voi olla puutteellinen.

1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat (AA): Osasta kuvia puuttuu tekstikuvaus (ns. alt-attribuutti).

Sivuston koodissa on saavutettavuuspuutteita seuraavilta osin:

1.3.1 Informaatio ja suhteet (A): Päänavigaation rakenteessa on rakenne ongelma, joka voi ilmetä epäselkeytenä ruudunlukijalla.
1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (AA): H5P-sovelluksen tekstikappaleiden tekstiä ei voi suurentaa.
2.1.1 Näppäimistö (A): Data preference -modaalin hallinta ei onnistu. Kurssiformaatti: Tiilet (käytössä sertifikaattikoulutuksissa).
2.1.2 Ei näppäimistöansaa (A): Tiilet-formaatin näppäimistön kohdistus ei siirry muihin elementteihin. Käyttäjä jää ansaan kurssin osioihin.
2.4.1 Ohita lohkot (A): Navigointi: h1, h2, h3 ja h4 -elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä (ns. nesting) tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi.
2.4.3 Kohdistusjärjestys (A): Sivuston vasen navigaatio on liian myöhäisessä vaiheessa valintajärjestyksessä. Ohita-ankkurilinkin sijainti ei ole ymmärrettävä eikä samassa järjestyksessä kohdistusjärjestyksen kanssa.
2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (A): Verkkopalvelussa on useammassa paikassa painikkeita, jotka toimivat linkkeinä. Teknisesti ne ovat oikeaoppisesti lomake-elementtien lähetys-painikkeita, mutta tyhjän lomakkeen lähettäminen pelkästään osoitteen vaihtamiseksi ei ole tarkoituksenmukaista. Kurssikategorian otsikosta on tehty klikattava skriptillä ja näppäimistö kohdistuu siihen erikseen. Ero otsikon ja linkin kohdistuksen välillä on kuitenkin epäselvä. Ulkoisia linkkejä ei ole nimetty tai indikoitu (link out -ikoni puuttuu).
3.3.2 Nimilaput tai ohjeet (A): Osasta syöttökenttiä puuttuu nimike (ns. label-tieto).
4.1.2 Nimi, rooli, arvo (A): Interaktiiviset elementit & saavutettavat nimet ovat puutteellisia osassa järjestelmää. Tiedostonvalitsin-modaalin painike “valitse tiedosto” saavutettava nimi on liite eikä tarkka reaalimaailman nimi. Tämä voi aiheuttaa vaikeuksia ääniohjausta käyttäville.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen KoulutusOnlinessa?

Otamme mielellämme vastaan palautetta saavutettavuudesta ja mahdollisista puutteista. Jos huomaat puutteita saavutettavuudessa tai tässä saavutettavuusselosteessa, kerrothan siitä meille, niin teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit lähettää palautteen osoitteeseen: helpdesk@chamber.fi 

Saavutettavuuteen ja sen kehittämiseen liittyvistä palautteista vastaa Helsingin seudun kauppakamarin tietohallinnon tiimi.