KoulutusOnline | Tutustu koulutuksiin

Tutustu KoulutusOnlinen verkkokoulutuksiin

Satoja koulutuksia eri alojen ammattilaisille

​KoulutusOnlinessa kouluttavat Kauppakamarin omat asiantuntijat sekä Kauppakamarin valitsemat alansa parhaat asiantuntijat. Tutustu laajaan koulutustarjontaamme!

Myynti, markkinointi ja viestintä
Opetuksellinen myynti
Kurssilla opit mitä on opetuksellinen myynti tai opetusmyynti. Millaisia hyötyjä…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Neuvottelut
Tässä koulutuksessa opit miten pidetään huolta, että myyntiprosessi hoidetaan loppuun…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Investoinnit myyntiin
Tässä koulutuksessa opit miten myyntiin ja markkinointiin tehtyjä investointeja voi…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Innovaatiomyynti
Tässä koulutuksessa opit mitä on innovaatiomyynti ja missä tilanteissa sitä…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myynti eri liiketoimintamalleissa
Tässä koulutuksessa opit eri liiketoimintamalleihin sopivia myyntitapoja. Vertaillaan projektimyyntiä, tuotemyyntiä,…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myyntitavoitteet ja myynnin mittarointi
Tässä koulutuksessa opit myyntitavoitteiden asetannasta sekä mittaroinnista. Onnistumisella tai epäonnistumisella…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myyntikulttuuri
Tässä koulutuksessa opit miten luodaan hyvä myyntikulttuuri.
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
After sales, lisämyynti ja ristimyynti
Tässä koulutuksessa opit milloin after sales toimenpiteet, lisämyynti tai ristiinmyynti…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myyntihenkisyys
Tässä koulutuksessa opit mikä tekee henkilöstä tai organisaatiosta myyntihenkisen ja…
Petri Parvinen
Talous
Talouden analysoinnin ja tulkinnan syventäminen
Tässä koulutuksessa syvennytään tyypillisimpiin haasteisiin, joita talousinformaation tulkinnassa ja analysoinnissa…
Timo Toivanen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myyjän palaute ja kehittyminen
Tässä koulutuksessa opit miten palautteen avulla voidaan tukea myyjän kehittymistä.
Petri Parvinen
Talous
Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen arvonlisäverotus
Tässä koulutuksessa opit mitkä ovat verottoman terveydenhuoltopalvelun myynnin edellytykset miten…
Tiina Ruohola
Talous
Tuloslaskelman ja taseen ymmärrys
Koulutuksessa opit mitä tuloslaskelmasta ja taseesta tulee ymmärtää, jotta voi…
Timo Toivanen
Johtaminen ja esihenkilötyö
Omistajastrategia ja hallitustyö
Miksi omistajastrategia, mitä hyötyä siitä on? Ja miksi se on…
Tapani Koski
Myynti, markkinointi ja viestintä
Henkilöbrändi myyntityössä
Vahva henkilöbrändi vie eteenpäin. Kurssilla käydään läpi erilaisia keinoja, joiden…
Petri Parvinen
Talous
Tunnusluvut ja niiden tulkinta
Tässä koulutuksessa opit talouden tunnuslukuja ja niiden tulkintaa. Talousinformaation tulkinnan…
Timo Toivanen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Luottamusmyynti
Tässä koulutuksessa opit miksi luottamus on tärkeää, miten herätät luottamusta asiakaskontaktissa ja miten…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Prospektointi
Tässä koulutuksessa opit miten ja kuinka paljon kannattaa prospektoida. Asiakkaalla…
Petri Parvinen
Talous
ALV kulujen edelleenveloitus ja liitännäiset palvelut
Tässä koulutuksessa käsitellään yhtä arvonlisäverotuksen kestoaiheista: liittymisperiaatetta ja edelleenlaskutuksen arvonlisäverotusta.…
Tiina Ruohola
Myynti, markkinointi ja viestintä
Leadinhankinta
Tässä koulutuksessa opit miten leadinhankintaa tehdään ammattimaisesti. 
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Vuorovaikutuspsykologia
Tässä koulutuksessa opit minkälaiset vuorovaikutuspsykologiset mekanismit auttavat onnistumaan myyntityössä erilaisia…
Petri Parvinen
Johtaminen ja esihenkilötyö
Pomon parhaat ratkaisut 10 - Innostavan ja kannustavan ilmapiirin luominen
Innostavan ja kannustavan ilmapiirin luominen on tärkeää. Pomon parhaat ratkaisut…
Minna Kurttila
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myyntityön laatu
Kurssilla käydään läpi myyjän ja ostajan näkökulmasta, mitä on laadukas…
Petri Parvinen
Johtaminen ja esihenkilötyö
Pomon parhaat ratkaisut 9 - Läsnäolevaa etäjohtamista
Monipaikkaisen työn johtaminen, etäjohtaminen. Mitä johdetaan, kun etäjohdetaan? Pomon parhaat ratkaisut…
Minna Kurttila