KoulutusOnline | Tutustu koulutuksiin

Tutustu KoulutusOnlinen verkkokoulutuksiin

Satoja koulutuksia eri alojen ammattilaisille

​KoulutusOnlinessa kouluttavat Kauppakamarin omat asiantuntijat sekä Kauppakamarin valitsemat alansa parhaat asiantuntijat. Tutustu laajaan koulutustarjontaamme!

Sertifikaattikoulutukset
Sertifikaatti Työoikeuden ABC
Kansainvälistyminen
Saatavan turvaaminen, vastuukysymykset ja sopimuksen päättäminen vientikaupassa
Koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla saatavaa voi turvata vientikaupassa. Lisäksi…
Marko Silen
Kansainvälistyminen
Viennin sopimustyyppejä ja amerikkalaisia sopimuslausekkeita
Koulutuksessa käydään läpi yleisiä vientikaupan sopimustyyppejä sekä amerikkalaisia sopimuslausekkeita.
Marko Silen
Työsuhde ja HR
Perhevapaat
Koulutuksessa käydään läpi eri perhevapaat ottaen huomioon 1.8.2022 voimaantulleet lakimuutokset.…
Kati Mattinen
IT- ja digitaidot
Teams Livetapahtumat
Tässä koulutuksessa opit Teams Livetapahtuman käytön sekä lisätoiminnot.
Wistec
IT- ja digitaidot
Sosiaalisen median markkinointi
Tässä koulutuksessa opit eri somekanavien käyttöä markkinoinnissa. Millainen sisältö toimii…
Wistec
Kansainvälistyminen
Arvonlisäverotus kansainvälisessä tavarakaupassa
Tässä koulutuksessa opit mm. tavaroiden myyntisäännöksistä, yhteisömyynnistä sekä kolmikantakaupasta. Koulutuksessa…
Jukka Koivumäki
Kansainvälistyminen
Vientikaupan keskeisistä asiakirjoista
Koulutuksessa käydään läpi vientikaupan keskeisiä asiakirjoja ja mistä löydät lisätietoja…
Jukka Säikkälä
IT- ja digitaidot
Teams Verkkoseminaarit
Tässä koulutuksessa opit Teams Verkkoseminaarin käytön. Verkkoseminaarin valmistelu, yleisön kutsuminen…
Wistec
IT- ja digitaidot
Saavutettavat tiedostot
Tässä koulutuksessa opit mitä saavutettavan tekstin kirjottaminen tarkoittaa sekä tyylejä…
Wistec
IT- ja digitaidot
Windows 11 uudet ominaisuudet
Tässä koulutuksessa opit Windows 11 uudet ominaisuudet. 
Wistec
Myynti, markkinointi ja viestintä
Suosittelumyynti
Tässä koulutuksessa opit miten tehdään asiakkaista toimivan myyntokoneiston osa. Miten…
Petri Parvinen
IT- ja digitaidot
PowerPoint Live
Tässä koulutuksessa opit PowerPoint Liven käytön. 
Wistec
IT- ja digitaidot
Facebookin sisällöntuotanto
Tässä koulutuksessa opit Facebook julkaisujen monipuolista tekoa ja analysointia. Ajastus,…
Wistec
Myynti, markkinointi ja viestintä
Osallistaminen
Tässä koulutuksessa opit mitä hyötyjä on asiakkaan osallistamisesta. Mitkä myyntityöllä…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Yhteisömyynti
Tässä koulutuksessa opit miten muodostetaan asiakasyhteisöjä ja miten niiden voimaa…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Ratkaisumyynti
Tässä koulutuksessa opit mitä todellinen ratkaisuliiketoiminta on. Minkälaista liiketoiminnan anatomiaa…
Petri Parvinen
Johtaminen ja esihenkilötyö
Jatkuva keskustelu
Koulutuksessa opit jatkuvan keskustelun merkityksen esihenkilötyössä ja kuulet, mitä jatkuvan…
Henrietta Aarnikoivu
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myynti eri liiketoimintamalleissa
Tässä koulutuksessa opit eri liiketoimintamalleihin sopivia myyntitapoja. Vertaillaan projektimyyntiä, tuotemyyntiä,…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Investoinnit myyntiin
Tässä koulutuksessa opit miten myyntiin ja markkinointiin tehtyjä investointeja voi…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myyntikulttuuri
Tässä koulutuksessa opit miten luodaan hyvä myyntikulttuuri.
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Innovaatiomyynti
Tässä koulutuksessa opit mitä on innovaatiomyynti ja missä tilanteissa sitä…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myyntihenkisyys
Tässä koulutuksessa opit mikä tekee henkilöstä tai organisaatiosta myyntihenkisen ja…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myyntitavoitteet ja myynnin mittarointi
Tässä koulutuksessa opit myyntitavoitteiden asetannasta sekä mittaroinnista. Onnistumisella tai epäonnistumisella…
Petri Parvinen