KoulutusOnline | Tutustu koulutuksiin

Tutustu KoulutusOnlinen verkkokoulutuksiin

Satoja koulutuksia eri alojen ammattilaisille

​KoulutusOnlinessa kouluttavat Kauppakamarin omat asiantuntijat sekä Kauppakamarin valitsemat alansa parhaat asiantuntijat. Tutustu laajaan koulutustarjontaamme!

Myynti, markkinointi ja viestintä
Palvelumuotoilu päättäjälle
Palvelumuotoilu päättäjälle Koulutuksessa kerromme, mitä yrityksen päättäjien, päälliköiden ja johdon…
Qaswua
Myynti, markkinointi ja viestintä
Ratkaisumyynti
Tässä koulutuksessa opit mitä todellinen ratkaisuliiketoiminta on. Minkälaista liiketoiminnan anatomiaa…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Yhteisömyynti
Tässä koulutuksessa opit miten muodostetaan asiakasyhteisöjä ja miten niiden voimaa…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Suosittelumyynti
Tässä koulutuksessa opit miten tehdään asiakkaista toimivan myyntokoneiston osa. Miten…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myyntihenkisyys
Tässä koulutuksessa opit mikä tekee henkilöstä tai organisaatiosta myyntihenkisen ja…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myyntikulttuuri
Tässä koulutuksessa opit miten luodaan hyvä myyntikulttuuri.
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myyntitavoitteet ja myynnin mittarointi
Tässä koulutuksessa opit myyntitavoitteiden asetannasta sekä mittaroinnista. Onnistumisella tai epäonnistumisella…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Osallistaminen
Tässä koulutuksessa opit mitä hyötyjä on asiakkaan osallistamisesta. Mitkä myyntityöllä…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Luottamusmyynti
Tässä koulutuksessa opit miksi luottamus on tärkeää, miten herätät luottamusta asiakaskontaktissa ja miten…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Leadinhankinta
Tässä koulutuksessa opit miten leadinhankintaa tehdään ammattimaisesti. 
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Prospektointi
Tässä koulutuksessa opit miten ja kuinka paljon kannattaa prospektoida. Asiakkaalla…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Neuvottelut
Tässä koulutuksessa opit miten pidetään huolta, että myyntiprosessi hoidetaan loppuun…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Tarjoukset
Tässä koulutuksessa opit miten kirjoitetaan hyvä tarjous ja miten vaikutetaan…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
After sales, lisämyynti ja ristimyynti
Tässä koulutuksessa opit milloin after sales toimenpiteet, lisämyynti tai ristiinmyynti…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Arvon myyminen
Tässä koulutuksessa opit arvon myynnin hyötyjä ja milloin arvon myynti…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Etäaikakauden monikanavamyynti
Tässä koulutuksessa opit miten etäaikakauteen siirtyminen on vaikuttanut myyntiin, usein…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Innovaatiomyynti
Tässä koulutuksessa opit mitä on innovaatiomyynti ja missä tilanteissa sitä…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myynti eri liiketoimintamalleissa
Tässä koulutuksessa opit eri liiketoimintamalleihin sopivia myyntitapoja. Vertaillaan projektimyyntiä, tuotemyyntiä,…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Manipuloinnin vaarat myynnissä
Tässä koulutuksessa opit mikä ero on vaikuttamisella ja manipuloinnilla. Minkälaisia…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Vuorovaikutuspsykologia
Tässä koulutuksessa opit minkälaiset vuorovaikutuspsykologiset mekanismit auttavat onnistumaan myyntityössä erilaisia…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Henkilöbrändi myyntityössä
Vahva henkilöbrändi vie eteenpäin. Kurssilla käydään läpi erilaisia keinoja, joiden…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myyntityön laatu
Kurssilla käydään läpi myyjän ja ostajan näkökulmasta, mitä on laadukas…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
CRM ja myyntityökalut
Yleisin kysymys, mitä Petri Parviselta kysytään, on: Minkälainen CRM järjestelmän…
Petri Parvinen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Myyjän palkitseminen
Palkitseminen on tärkeä osa myyntiorganisaation menestystä. Miten myyjää kannattaa palkita…
Petri Parvinen