KoulutusOnline | Datavetoinen signaalimyynti
Takaisin kurssilistaukseen

Datavetoinen signaalimyynti

Myynti, markkinointi ja viestintä
Petri Parvinen

Koulutuksen sisältö

Yrityksissä kertyy dataa, mutta miten sitä hyödynnetään? Osataanko data muuttaa liiketoiminnaksi eli millaisia malleja on datan kaupallistamiseksi?

Kouluttajat

Petri Parvinen

Lisää kategoriassa Myynti, markkinointi ja viestintä

Suosittelumyynti
Tässä koulutuksessa opit miten tehdään asiakkaista toimivan myyntokoneiston osa. Miten…
Petri Parvinen
Yhteisömyynti
Tässä koulutuksessa opit miten muodostetaan asiakasyhteisöjä ja miten niiden voimaa…
Petri Parvinen
Tarjoukset
Tässä koulutuksessa opit miten kirjoitetaan hyvä tarjous ja miten vaikutetaan…
Petri Parvinen
After sales, lisämyynti ja ristimyynti
Tässä koulutuksessa opit milloin after sales toimenpiteet, lisämyynti tai ristiinmyynti…
Petri Parvinen
Arvon myyminen
Tässä koulutuksessa opit arvon myynnin hyötyjä ja milloin arvon myynti…
Petri Parvinen
Etäaikakauden monikanavamyynti
Tässä koulutuksessa opit miten etäaikakauteen siirtyminen on vaikuttanut myyntiin, usein…
Petri Parvinen
Innovaatiomyynti
Tässä koulutuksessa opit mitä on innovaatiomyynti ja missä tilanteissa sitä…
Petri Parvinen
Investoinnit myyntiin
Tässä koulutuksessa opit miten myyntiin ja markkinointiin tehtyjä investointeja voi…
Petri Parvinen
Myynti eri liiketoimintamalleissa
Tässä koulutuksessa opit eri liiketoimintamalleihin sopivia myyntitapoja. Vertaillaan projektimyyntiä, tuotemyyntiä,…
Petri Parvinen
Manipuloinnin vaarat myynnissä
Tässä koulutuksessa opit mikä ero on vaikuttamisella ja manipuloinnilla. Minkälaisia…
Petri Parvinen
Myyntihenkisyys
Tässä koulutuksessa opit mikä tekee henkilöstä tai organisaatiosta myyntihenkisen ja…
Petri Parvinen
Myyntikulttuuri
Tässä koulutuksessa opit miten luodaan hyvä myyntikulttuuri.
Petri Parvinen
Myyntitavoitteet ja myynnin mittarointi
Tässä koulutuksessa opit myyntitavoitteiden asetannasta sekä mittaroinnista. Onnistumisella tai epäonnistumisella…
Petri Parvinen
Opetuksellinen myynti
Kurssilla opit mitä on opetuksellinen myynti tai opetusmyynti. Millaisia hyötyjä…
Petri Parvinen
Osallistaminen
Tässä koulutuksessa opit mitä hyötyjä on asiakkaan osallistamisesta. Mitkä myyntityöllä…
Petri Parvinen
Ratkaisumyynti
Tässä koulutuksessa opit mitä todellinen ratkaisuliiketoiminta on. Minkälaista liiketoiminnan anatomiaa…
Petri Parvinen
Kontaktointi
Tässä koulutuksessa opit miten tehdään hyvää kontaktointia ja miten varmistetaan…
Petri Parvinen
Neuvottelut
Tässä koulutuksessa opit miten pidetään huolta, että myyntiprosessi hoidetaan loppuun…
Petri Parvinen
Vuorovaikutuspsykologia
Tässä koulutuksessa opit minkälaiset vuorovaikutuspsykologiset mekanismit auttavat onnistumaan myyntityössä erilaisia…
Petri Parvinen
Myyntitiimin muodostaminen
Tässä koulutuksessa opit mitä tutkimuksen perusteella tiedetään hyvästä myyntitiimistä, minkälaisia osa-alueita sen…
Petri Parvinen
Luottamusmyynti
Tässä koulutuksessa opit miksi luottamus on tärkeää, miten herätät luottamusta asiakaskontaktissa ja miten…
Petri Parvinen
Leadinhankinta
Tässä koulutuksessa opit miten leadinhankintaa tehdään ammattimaisesti. 
Petri Parvinen
Prospektointi
Tässä koulutuksessa opit miten ja kuinka paljon kannattaa prospektoida. Asiakkaalla…
Petri Parvinen
Myyjän palaute ja kehittyminen
Tässä koulutuksessa opit miten palautteen avulla voidaan tukea myyjän kehittymistä.
Petri Parvinen